Neteja d’empreses

limpieza de empresaPerquè una empresa tingui un funcionament i un èxit correcte influeixen diferents factors com el personal, la situació global o l’economia. Però perquè l’ambient del treball sigui agradable, n’hi ha un d’important que és la neteja de la empresa.

No només és una qüestió d’imatge per als teus clients, la neteja és important per als empleats i per al funcionament correcte de l’empresa, tant pel dia a dia com pel llarg termini per temes de seguretat, salut, ordre i productivitat. Un entorn laboral que no està net afectarà directament el desenvolupament dels treballadors. Per aquest motiu hi ha empreses especialitzades en neteges a llocs de treball, encara que, per descomptat, part de la responsabilitat la tinguin els mateixos empleats.

Com netejar bé l’empresa

Les empreses especialitzades en neteja de locals o oficines de treball són una inversió perquè la teva empresa no s’hagi de preocupar gaire per aquests temes.

Desfer-se de la brutícia, llençar residus, aspirar el terra, desinfectar banys i netejar totes les superfícies de les instal·lacions com terres, parets, sostres, immoble, equip i utensilis és totalment bàsic per evitar situacions desagradables al local de treball. Encara que soni a tenir molta feina, és vital per prevenir pèrdues de diners a través de problemes amb el personal.

Avantatges de mantenir l’espai net

L’ordre i la neteja permetran a la teva empresa potenciar-ne el rendiment i evitar inconvenients innecessaris relacionats amb la plantilla de treballadors.

Evitar problemes de salut

L’acumulació de pols a les catifes i espais pot propiciar al·lèrgies i l’acumulació de gèrmens a llocs com utensilis, ordinadors i objectes que podrien provocar grips o altres malalties que afectarien negativament els treballadors. És per això que cal una neteja profunda amb certa freqüència.

Evitar accidents

Segons el tipus de manteniment de neteja a empreses que estiguem parlant, la neteja cobra més importància per evitar desafortunats accidents laborals. Una taca o un terra mullat poden ocasionar relliscades que portin a lesions. Això no només afecta per possibles dies d’absentisme, sinó que la Llei de Prevenció d’Accidents Laborals és estricta quant a les condicions mínimes de neteja en un entorn laboral i podria desencadenar, fins i tot, possibles demandes per a la companyia.

Millor imatge

La imatge és un aspecte important de l’empresa, ja sigui perquè s’ofereixi un servei de cara al públic o no. Un entorn laboral brut i desorganitzat o uns treballadors amb tos o esternuts provocaran una impressió molt dolenta en clients o comercials que visitin les nostres instal·lacions per arribar a un acord i deixarà l’empresa amb una imatge negativa.

Hi ha una gran varietat d‟estudis i evidències que demostren que un entorn laboral brut i desorganitzat afecta de manera negativa la productivitat d‟una empresa. Contractar una empresa especialitzada en neteja pot ser una inversió mensual que a la llarga t’estalviï moltíssims diners i disgustos, i comptaràs amb un personal tranquil que es podrà concentrar en les tasques que tingui dins de l’empresa per ser el màxim productiu possible sense capes de pols , grips i refredats o taques que n’afectin la salut i la integritat.

Si necessites algun dels nostres serveis, consulta’l aquí.