Fons i finals d’obra

Limpieza de casas particulares

Abans de realitzar la neteja, un professional de NETEGES & DESINFECCIONS D’OZÓ realitza una visita prèvia al lloc a netejar, sense cap compromís, per a realitzar un pressupost el més ajustat possible i també es fa un estudi exhaustiu, especificant la forma i els productes en què es realitzarà la neteja. Aquest estudi també servirà, en el qual caso que s’acceptat el pressupost, per a planificar l’ordre, nombre de treballadors i l’equip de maquinària material necessari per a la neteja. Quan realitzem neteges puntuals sempre s’inclouen tots els productes de neteja i la maquinària necessària. En aquesta mena de neteges, va un equip de neteja amb un/a supervisor/a per a coordinar el treball i distribuir els productes i materials de neteja. En aquests serveis sempre apliquem una desinfecció amb ozó. Els serveis de neteges de fons i fins d’obra poden fer-se realitzant una o diverses zones de la casa (cuines, banys, cristalls, etc.) o bé, realitzant una neteja a fons integral a tota la casa, local, pàrquing, restaurant, etc.