Servei de manteniment de neteja de comunitats

comunidad vecinos

En arribar a la nostra casa volem respirar un aire fresc i renovat en la nostra comunitat. No obstant això, són molts els factors que fan que sigui difícil aconseguir aquest objectiu en la neteja de les nostres comunitats.

Són diversos els efectes negatius que poden derivar-se per una incorrecta o insuficient neteja en la nostra comunitat.

 • Olors desagradables en zones comuns.

 • Menor qualitat de vida.

 • Una mala convivència amb els veïns.

 • Riscos de plagues.

 • Risc de malalties.

En NETEGES & DESINFECCIONS D’OZÓ entenem la importància que té la neteja de les comunitats de veïns, per això, un dels nostres assessors es desplaçarà fins a la finca i realitzarà un estudi tècnic econòmic de la comunitat. Això ens permetrà conèixer millor les instal·lacions i oferir un millor servei.

Les tasques a realitzar en la neteja de comunitats són:

 • Neteja de vidres i miralls.

 • Escombratge i fregat de les escales.

 • Neteja de moquetes i catifes.

 • Desempolsat de bústies, baranes, passamans i elements decoratius.

 • Neteja de portes de pas incloent la dels veïns de cara a la comunitat.

 • Neteja de sòls i abrillantats.

 • Recollida d’escombraries.

 • Neteja i desinfecció d’ascensors.

 • Neteja de terrats manteniment nets els desguassos.

mantenimiento comunidad vecinos