Servei de manteniment de neteja de pàrquings

limpieza de parkings

Un dels llocs que més brutícia acumular en els edificis acostuma a ser el pàrquing. Per a fer una bona impressió positiva, ja sigui d’una empresa, d’una comunitat de veïns o d’un negoci, és primordial tenir un pàrquing net.

NETEGES & DESINFECCIONS D’OZÓ s’ha especialitzat en la neteja de pàrquings.

Un equip d’entre dos o quatre persones acostuma a realitzar la neteja amb maquinària especialitzada, màquines d’aigua a pressió, sabons desgreixadors, fregadores, escombradores i aspiradors professionals.

Les tasques a realitzar en la neteja de pàrquings són:

  • Neteja de tubs, baixants, sortides d’aire, reixes i persianes elevadores.

  • Neteja de les zones comunitàries d’accés al pàrquing.

  • Canvi de bombetes o fluorescents.

  • Neteja dels focus de llum.

  • Neteja de les places de pàrquing.

  • Neteja de les escales d’accés des del carrer o des de la comunitat.

  • Neteja dels ascensors.

limpieza de parkings